Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Bản tin trường

Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân Trường THPT Vĩnh Linh

      BCH Công đoàn                                               Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường THTP Vĩnh Linh                                              Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Ban thanh tra nhân dân

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2010-2011

        Thực hiện luật thanh tra và nghị định 99/2005 ngày 28-7-2005 của thủ tướng chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn của Ban thanh tra nhân dân

         Ban thanh tra nhân dân trường THPT Vĩnh linh báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2010-2011 như sau:

I.Về công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường:

1.Công tác tư tưởng chính trị: 100% cán bộ giáo viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường  lối, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước.

2.Đạo đức lối sống: Tuyệt đại  đa số cán bộ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt. Quan hệ đúng mực với phụ huynh, học sinh và nhân dân nơi cư trú. Có tin thần trách nhiêm và đoàn kết nội bộ cao. Có lối sống chuẩn mực của người giáo viên nhân dân.

3.Chuyên môn: Nhà trường thực hiện tốt quy trình phân công lao động. 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Nhà trường động viên kịp thời cán bộ giáo viên có thành tích trong hoạt động chuyên môn.

4.Công tác tài chính và thực hiện chế độ chính sách:

-Tài chính nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh thường xuyên được công khai; thu chi phù hợp đúng mục đích

-Giải quyết kịp thời đúng ché độ chính sách cho người lao động:

+Tiền lương, tiền thưởng, công tác phí được chi trả kịp thời

+Giải quyết kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản,....

+Giải quyết nầng lương hang năm đúng quy định

Tóm lại: Việc thu chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều được công  khai, đảm bảo đúng quy định, tuân thủ quy chế chi tiêu nội bộ mà hội nghị công nhân viên chức đầu năm thông qua.

5.Việc thực hiện” Điểm nhấn” của Sở giáo dục đào tạo:

-Nhà trường  tổ chức tốt có nề nếp việc đánh giá chất lượng dạy của giáo viên và của học sinh thông qua tổ chức kiểm tra chung 8 môn cho khối 12 và 5 môn cho khối 10, 11(Chung đề, sắp xếp phòng thi, coi thi, chấm chữa bài...)

-Thành lập ban quản lý thi hoạt động tích cực

-Tuy nhiên do tổ chức kiểm tra chung quá nhiều môn nên việc trả bài cho học sinh chưa được đúng tiến độ.

6. Xây dựng cơ sở vật chất trường học:

-Nhà trường đã cùng Hội cha mẹ học sinh xây dựng được vườn hoa cây cảnh, cải tạo khuôn viên làm cho khuôn viên nhà trường xanh sạch đẹp.

-Kịp thời thanh lý tài sản và mua sắm tài sản mới đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường.

7. Thanh tra,giám sát, kiêm tra hoạt động dạy thêm-học thêm:

-Trong năm học 2010-2011 Ban thanh tra nhân dân cùng với Ban quản lý dạy thêm-học thêm tiến hành kiểm tra việc dạy thêm-học thêm trong và ngoài nhà trường. Nói chung hoạt động dạy thêm-học thêm đã dần đi vào nề nếp

-Ban quản lý dạy thêm-học thêm đã có những hoạt động tích cực.

-Kinh phí dạy thêm-học thêm dều được thông báo công khai hàng tháng trong  cuộc học cơ quan.

II. Về nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo:

      Trong năm học 2010-2011 Ban thanh tra nhân dân không nhận được kiến nghị bằng văn bản cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của người lao động trong cơ quan.

III.Kết luận

Tập thể cán bộ giáo viên trường THPT Vĩnh Linh thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011

Vĩnh Linh, ngày 15 tháng 5 năm 2011

                                                                                                                 Trưởng ban thanh tra nhân dân

   Nơi gửi:

-Thủ trưởng cơ quan

-BCH Công đoàn

-Thanh tra Sở GD-ĐT

-Lưu Ban thanh tra nhân dân                                                                                Lê Khánh Kiệm

 

 

 

 

 

 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP