Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lịch tuần

Lịch công tác

 

 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 2
Từ ngày 23/8/2010 đến ngày 29/8/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
23/8
Chào cờ: - Kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học mới
-         Đọc quyết định lên lớp, ở lại; chuyển ban
- 14h00: Họp tại UBND Huyện                  (Đ/C Thái)
Nam
Sức
3
24/8
- 7h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học tại TP Đông Hà         (BGH)
- 7h30: Thăm phòng tuyển thống - Chụp ảnh làm phù hiệu học sinh
             Lớp: 10A1,2,3   (thời gian cụ thể tại bảng thống báo)
- 14h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi
Thành
Bắc
4
25/8
- 7h30:  + Tập huấn công tác Đoàn tại Cửa Việt            (Đ/C Thành)
             + Thăm phòng tuyển thống - Chụp ảnh làm phù hiệu học sinh
             Lớp: 10A4,5,6   (thời gian cụ thể tại bảng thống báo)
- 14h00: Họp Chi ủy, BGH, TTCM, trưởng các Đoàn thể
Tuyến
Thái
5
26/8
- 7h30  Thăm phòng tuyển thống - Chụp ảnh làm phù hiệu học sinh
             Lớp: 101,2   (thời gian cụ thể tại bảng thống báo)
- 9h40: Họp GVCN tại Hội trường
Tuyến
Nam
6
27/8
- 7h30  Thăm phòng tuyển thống - Chụp ảnh làm phù hiệu học sinh
             Lớp: 101,2   (thời gian cụ thể tại bảng thống báo)
- 14h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi
Sức
Thái
7
28/8
- 7h30  Thăm phòng tuyển thống - Chụp ảnh làm phù hiệu học sinh
             Lớp: 103,4,5,6   (thời gian cụ thể tại bảng thống báo)
 
Nam
Thái
 
CN
29/8
 
 

                       
TRỌNG TÂM
1.      Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp Dạy và Học: Ban nề nếp + GVCN
Phân công BGH phụ trách: K12: Sức, K11: Tuyến, K10: Thái
2.      Công tác chuẩn bị năm học mới:
-         Khai giảng: 7h00: ngày 5/9/2010
-         Phân công trách nhiệm:
+ Trang trí: Đ/C Tuyến + Thái + CĐGV + tổ VP và lớp 11A4
+ Diễn văn: Đ/C Nam; Tổ chức: Đ/C Thái
+ Văn nghệ: Đ/C Thanh; Phát biểu của HS: Đ/C phụ trách
+ Loa máy: Đ/C Bình
3.      Chuyên môn: Tổ chức họp
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Sở và trường; Tổ chức bồi dưỡng HSG, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học
4.      Cơ sở vật chất: Đ/C Thái phụ trách
- Tổng vệ sinh khuôn viên, các phòng học, phòng thiết bị, thực hành, các phòng chức năng
- Tổ văn phòng chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động nhà trường
- Tăng cường kiểm tra, tu sửa các công trình vệ sinh, nước sạch
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 3
Từ ngày 30/8/2010 đến ngày 05/9/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
30/8
Chào cờ: - Triển khai kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học mới (Đ/C Thái)
                - 15h00: Họp xét tuyện dụng công chức: Nam, Sức, Xin, Sơn, Kiệm, Hòa, Dương
Nam
Sức
3
31/8
- 7h30: Sinh hoạt tổ: Văn - Hóa
- 13h300: Bồi dưỡng học sinh giỏi
- 15h00: Họp Cơ quan
Tuyến
Thái
4
01/9
- 7h00: Niêm yết kết quả tuyển dụng công chức, báo cáo kết quả tuyển dụng công chức tại Sở       (Đ/C Sức)
- 7h30: Sinh hoạt tổ: Lý - Sinh
Sức
 Nam
5
02/9
 Nghỉ lễ quốc khánh 2-9
 
6
03/9
- Học bình thường
- 7h30: + Dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Lê Thế Hiếu
             + Sinh hoạt tổ: Toán - GDCD + Tin học - TDQS
- 13h30: Bồi dưỡng học sinh giỏi
- 15h00: Tổng duyệt chương trình lễ khai giảng
 
Sức
Thái
7
04/9
- Học bình thường
- 15h00: Trang trí lễ khai giảng: Đ/C Thái, tuyến, CĐGV + 11A4
 
Thái
Tuyến
 
CN
05/9
- 6h30: Hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng
- 7h00: Khai giảng năm học mới
BGH

TRỌNG TÂM
1.      Tập trung chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng năm học mới:
Yêu cầu:   - Tất cả CBGV và HS thực hiện nghiêm túc đồng phục, đúng giờ theo quy định
                  - Các tổ chức, cá nhân được phân công phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ
                  - TTCM, GVCN tăng cường công tác kiểm tra giám sát các thành viên
            2. Chuyên môn: - Ổn định phân công chuyên môn
                      - Các tổ sinh hoạt quán triệt tinh thần nhiệm vụ năm học, quy chế chuyên môn, nội quy nhà trường; công tác chủ nhiệm
            3. Cơ sở vật chất:
                        - Hoàn thiện tu sửa các công trình vệ sinh, nước sạch, thư viện   
                        - Vệ sinh khuôn viên, các phòng chức năng; chăm sóc cây cảnh
            4. Đoàn trường:
- Tăng cường công tác kiểm tra nề nếp sinh hoạt của HS, bảo quản CSVC
- Thống nhất các tiêu chí xếp loại giờ học trên lớp, đánh giá thi đua
- Tích cực tổ chức các hoạt động
            5. Công đoàn:
                        - Tổ chức sinh hoạt công đoàn, chăm lo đời sống CBGV
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nề nếp sinh hoạt của CBGV
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 5
Từ ngày 20/9/2010 đến ngày 26/9/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
20/9
Chào cờ: - Triển khai kế hoạch Đại hội Lớp, Chi đoàn
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 12A1, 12A2
Nam
Sức
3
21/9
- 7h30: Đại hội tổ: Văn - Hóa
- 13h300: Bồi dưỡng học sinh giỏi
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 12A3, 12A4
Tuyến
Thái
4
22/9
- 7h30: Đại hội tổ: Lý - Sinh
- 7h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 10A1, 10A2
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 12B1, 12B2
Sức
 Nam
5
23/9
- 7h30: Đại hội tổ: Anh - Sử - Địa - GDCĐ + Tin học
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 12B3, 12B4
Thái
Tuyến
6
24/9
- 7h30: Đại hội tổ: Toán - TDQS
- 13h30: Bồi dưỡng học sinh giỏi
Sức
Thái
7
25/9
- 7h30: Đại hội tổ: Hành chính
-13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 12B5, 12B6,12B7
Nam
Tuyến
CN
26/9
- 7h00: Đại hội lớp, chi đoàn K12- K11
- 7h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 10A3, 10A4, 10A5
-13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 10A6, 10B1, 10B2
-14h00: Đại hội Lớp, chi đoàn K 10
 
BGH

 
TRỌNG TÂM
1.      Các tổ chuyên môn tổ chức đại hội:
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, quy trình hoạt động năm học của tổ.
- Tập trung xây dựng các giải pháp thực hiện chủ đề năm học, điểm “Nhấn” của Sở và Trường nhằm nâng cao chất lượng Dạy - Học.
- Chỉ đạo Xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH của tổ, cá nhân
- Đăng ký việc làm mới, danh hiệu thi đua
- Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG, tổ chức thi kiểm tra để tiến hành chọn đội tuyển.
            2. Tổ chức Đại hội Lớp, Chi đoàn:
- BCH Đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội: (trang trí, nội dung, chương trình, báo cáo, nhân sự, bầu cử)
- Văn bản sao gửi GVCN lớp
- Phân công BCH, BCH chi đoàn GV dự
            3. Dạy thêm - học thêm
- Hoàn chỉnh hồ sơ: Đơn của GV, học sinh, danh sách các lớp học, lịch dạy ở trường và nhà riêng
- Tổ chức kiểm tra các địa điểm dạy thêm theo đăng ký của giáo viên.
- Tiến hành bán phiếu cho học sinh từ 27/9 đến 10/10
            4. Học sinh thực hiện nạp các khoản đóng góp theo lịch.
 
 
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 6
Từ ngày 27/9/2010 đến ngày 03/10/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
27/9
- Chào cờ: Phát động thi đua chào mừng ngày 20/10, ĐH đoàn trường
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 12B8, 12B9
- 14h30: Họp BGH                                                        Trực 12B2 - 10A6
Nam
Sức
3
28/9
- 7h00: Dự Đại hội GD xã Vĩnh Long (Đ/C Tuyến)
- 7h30: Tập huấn tại TP Đông Hà: Chí, Tuấn, HòaG, VânKT (nội dung, địa điểm tại hộp thống báo)
- 13h300: Bồi dưỡng học sinh giỏi
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 11A1, 11A2
- 15h30: Họp giáo viên dạy thêm: BGH, Kiệm, LanA
- 16h30: Đại hội chi đoàn giáo viên
Tuyến
Thái
4
29/9
- 7h30: Tập huấn KNS tại Đông Hà: Nghĩa, T Hà, Tuấn, Oanh, HòaG, Chi, ThúyK, VânK (nội dung và địa điểm tại hộp thông báo)
- 7h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 10B3, 10B4
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 11A3, 11A4
Sức
 Nam
5
30/9
- 8h00: Duyệt báo cáo đại hội Đoàn
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 11B1, 12B2
- 14h30: Họp Hội CMHS toàn trường
Thái
Tuyến
6
01/10
- 13h30: Bồi dưỡng học sinh giỏi
- 13h30: Đại hội Đoàn trường (trù bị)
Sức
Thái
7
02/10
-13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 11B3, 11B4,11B5
-13h30: Đại hội Đoàn trường        (học sinh học bình thường)
Nam
Tuyến
CN
03/10
- 7h30:Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 10B5, 10B6, 11B6
- 13h30: Học sinh nạp tiền tại tài vụ Lớp 11B7, 11B8, 11B9
 
BGH

 
TRỌNG TÂM
1.      Tập trung chỉ đạo Đại hội đoàn: yêu cầu đảm bảo nghiêm túc và đúng quy định
- Duyệt các văn bản: Đ/C Thái
- Loa máy: Đ/C Bình; nước uống: Tổ văn phòng
- Mời đại biểu, trang trí: Đoàn trường
            2. Dạy thêm - học thêm:
- Quán triệt và triển khai việc dạy thêm theo quy định của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT.
- Hoàn thành các loại hồ sơ, cấp giấy phép theo quy định của Sở
            3. Chuyên môn:
Yêu cầu:  - Các TTCM nạp biên bản, quy trình chỉ đạo hoạt động của tổ
                  - Danh sách đăng ký thi đua khen thưởng
                  - Kế hoạch đổi mới PPDH của tổ, cá nhân, đăng ký việc làm mới (chậm nhất đến 2/10 để lập hồ sơ nạp Sở).
                  - Tăng cường công tác dự giờ của BGH, TCM
            4. Tăng cường vệ sinh khuôn viên, kiểm tra CSVC.
 
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 7
Từ ngày 04/10/2010 đến ngày 10/10/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
04/10
- Chào cờ: + Tổng kết thi đua tháng 9, phát động thi đua tháng 10
                  + Ban nữ công phát động thi đua trong nữ học sinh
 - Nạp danh sách Đăng ký danh hiệu thi đua tại Sở              Trực 12B3 - 10B1                                                                                                           
Nam
Sức
3
05/10
- 15h30: + Họp cơ quan
               + Họp nữ CBGV
Tuyến
Thái
4
06/10
- 14h00: Họp trưởng ban đại diện CMHS các lớp (GVCN thông báo)
                BGH dự
Sức
 Nam
5
07/10
- Ban QL dạy thêm kiểm tra một số cơ sở dạy ngoài nhà trường: Đ/C Nam, Sức, Thái, Tuyến, Kiệm (có lịch cụ thể)
- Tiết 4: Kiểm tra môn Anh lớp 12
- Tiết 5: Kiểm tra môn Hóa lớp 12
- Tiết 5 (buổi chiều): Kiểm tra môn Anh lớp 11
 
Thái
Tuyến
6
08/10
- 8h00: UB kiểm tra Huyện ủy làm việc với Chi ủy
- Tiết 5: Kiểm tra môn Hóa lớp 11
Sức
Thái
7
09/10
 
Nam
Tuyến
CN
10/10
- 13h30: Hội nghị đại biểu Hội CMHS toàn trường
 Thành phần: BGH, TTCM, GVCN, trưởng các đoàn thể, Ban đại diện Hội CMHS các lớp.
 
BGH

 
TRỌNG TÂM
            1. Triển khai hoạt động tháng 10: Thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày 20/10
            - Các tổ chuyên môn bám sát quy trình chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả công việc
- BGH, TTCM , GV tăng cường công tác dự giờ
            - Tổ chức thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường lần 1 (GV đăng ký)
            - Thực hiện nghiêm túc chế độ cập nhật điểm, kiểm tra chung.
            - Tổ chức tập huấn GD KNS cho GVCN, học sinh
            - Kiểm tra đánh giá các phòng học, các phòng TB, TH     
            2. Công đoàn, Ban nữ công xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức tốt ngày 20/10
            3. Đoàn trường, CĐGV tăng cường công tác kiểm tra nề nếp, vệ sinh thông báo kết quả hàng tuần tại hộp thông báo
            4. Tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm - học thêm:
            - Phân công trực quản lý, kiểm tra các cơ sở
            - Tổ chức bán phiếu vào học cho học sinh   (từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng)
            - Tổ chức giữ xe đạp cho HS, vệ sinh các phòng học thêm
            5. Chuẩn bị các nội dung để báo cáo với Đoàn kiểm tra Huyện, Sở: Chi ủy, BGH
            6. Các khoản thu nạp đầu năm: tài vụ báo cáo, GVCN thông báo để học sinh hoàn thành theo đúng kế hoạch.
 
 
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 8
Từ ngày 11/10/2010 đến ngày 17/10/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
11/10
- Chào cờ: CLB chào mừng ngày 20/10: 12B4 - 11A1
- 7h30: Chuyên đề môn Sinh tại Nam Hải Lăng   (Đ/C Định)    12B5-10B2
Nam
Sức
3
12/10
- 7h30: Nạp hồ sơ thi học sinh giỏi lớp 12             (Đ/C Lan)
- Nạp báo cáo tình hình an toàn giao thông            (Đ/C Thái)
- Tiết 5: kiểm tra Hóa lớp 11 Ban A
- 14h00: BQL Web làm việc với Viễn thông Quảng Trị
Tuyến
Thái
4
13/10
- 7h30: Chuyên đề tin học tại THPT Gio Linh: tổ tin học
- 7h30: Báo cáo chuyên đề đổi mới PPDH phát huy tính tích cực của HS - môn Vật lý lớp 10      (tổ Vật lý - GVCN - HS lớp 10 ban B)
- Tiết 5: Kiểm tra Hóa lớp 11 Ban B
- 15h00: Họp Hội đồng kỷ luật: BGH, GVCN lớp 10A4, phụ huynh và học sinh (GVCN mời)
Sức
Nam
5
14/10
- Tiết 3: Kiểm tra Toán 11 Ban A
- Tiết 4: Kiểm tra Toán 12
- Tiết 5: Kiểm tra Sử 12
 
Thái
Tuyến
6
15/10
- 7h30: Chuyên đề môn Vật Lý tại THPT Đông Hà   (Đ/C Phong - Thịnh)
- 8h00: Chuyên đề môn Lịch Sử tại THPT Bến Quan    (tổ Lịch Sử)
- Tiết 5: Kiểm tra Toán 11 Ban B
- 14h00: Họp Chi ủy, BGH
Sức
Thái
7
16/10
- 15 phút đầu buổi sinh hoạt lớp
- Tiết 5: Kiểm tra Địa lớp 12
- 14h00: Họp Ban nề nếp
Nam
Tuyến
CN
17/10
 
 
BGH

 
TRỌNG TÂM
            1. Công tác chuyên môn:
            - Tổ chức sinh hoạt nhóm, tổ tăng cường dự giờ, kiểm tra hồ sơ giáo viên
            - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thao giảng chào mừng ngày 20/10
            - Hoàn thiện kế hoạch đổi mới PPDH, việc làm mới
            - Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, chấm điểm
            - Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo
            2. Công tác chủ nhiệm:
            - Triển khai có hiệu quả kế hoạch chủ nhiệm, tổ chức thăm gia đình học sinh
            - Nghiêm túc thực hiện thời gian sinh hoạt 15 phút đầu buổi
            3. Công tác nề nếp:
            - Họp ban nề nếp triển khai các giải pháp quản lý học sinh            Đ/C Thái chủ trì
            - Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nề nếp, bảo quản CSVC, vệ sinh
           
 
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 9
Từ ngày 18/10/2010 đến ngày 24/10/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
18/10
- Chào cờ: Triển khai hoạt động chào mừng ngày 20/10          (Ban nữ công)
- 7h30:  Chuyên đề TD tại THPT TX Quảng Trị              Trực:    12B4-10B3
- 14h00: Họp Chi ủy, BGH, TTCM, trưởng các đoàn thể
Nam
Sức
3
19/10
- 7h30: Chuyên đề Địa lý tại THPT Trần Thị Tâm     (Đ/C Phương)
- 7h30: Sinh hoạt tổ Văn - Hóa:
- 13h30: Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày LHPN Việt Nam 20/10
                                        (học sinh lớp 10 nghỉ học)
Tuyến
Thái
4
20/10
- 7h30: Sinh hoạt tổ Lý - Sinh kỷ
- Tiết 5: Kiểm tra Sinh lớp 11 Ban A
Sức
Nam
5
21/10
- Sinh hoạt tổ Anh, Sử, Địa
- Tiết 3: Kiểm tra Sinh lớp 11 Ban B
- Tiết 4: Kiểm tra Toán lớp 12 Ban B    (hình học)
- Tiết 5: Kiểm tra Lý lớp 10
Thái
Tuyến
6
22/10
- 7h30: Sinh hoạt tổ: Toán - TDQS- GDCD+ Tin học
- Tiết 5: Kiểm tra môn Toán lớp 10
Sức
Thái
7
23/10
- 14h00: Sinh hoạt tổ Văn phòng
- Kiểm tra các cơ sở dạy thêm:    BGH, Đ/C Kiệm
- 19h00: Họp Chi bộ
Nam
Tuyến
CN
24/10
 
BGH

TRỌNG TÂM
            1. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn:
            - Hướng dẫn triển khai các vă đánh BGH, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (TT 28, 29, 30)
            - Tăng cường tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi
            - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thao giảng
            - Các tổ chuyên môn triển khai dạy học tích hợp: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giáo dục kỹ năng sống.
            - Tổ chức kiểm tra hồ sơ, chấm hồ sơ GV lần 1    
2. Công tác thanh kiểm tra:
- Triển khai kiểm tra Tổ: Địa lý - Vật lý.
- Kiểm tra các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường
3. Tổ chức kỷ niệm ngày LHPN Việt Nam 20/10
- Thành phần: Nữ CBGV, khách mời: nam CBGV và đại biểu
- Tổ chức: Đ/C Sức
- Nội dung, trang trí: Đ/C Chí + Ban nữ công
- Nước uống: tổ văn phòng
- Loa máy: Đ/C Bình
4. Xây dựng CSVC
- Tu sửa nhà xe của học sinh
- Triển khai thiết kế quy hoạch tổng thể trồng cây cảnh tại sân trường
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 9
Từ ngày 18/10/2010 đến ngày 24/10/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
18/10
- Chào cờ: Triển khai hoạt động chào mừng ngày 20/10          (Ban nữ công)
- 7h30: Chuyên đề TD tại THPT TX Quảng Trị              Trực:    12B4-10B3
- 14h00: Họp Chi ủy, BGH, TTCM, trưởng các đoàn thể
Nam
Sức
3
19/10
- 7h30: Chuyên đề Địa lý tại THPT Trần Thị Tâm     (Đ/C Phương)
- 7h30: Sinh hoạt tổ Văn - Hóa:
- 13h30: Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày LHPN Việt Nam 20/10
                                        (học sinh lớp 10 nghỉ học)
Tuyến
Thái
4
20/10
- 7h30: Sinh hoạt tổ Lý - Sinh kỷ
- Tiết 5: Kiểm tra Sinh lớp 11 Ban A
Sức
Nam
5
21/10
- Sinh hoạt tổ Anh, Sử, Địa
- Tiết 3: Kiểm tra Sinh lớp 11 Ban B
- Tiết 4: Kiểm tra Toán lớp 12 Ban B    (hình học)
- Tiết 5: Kiểm tra Lý lớp 10
Thái
Tuyến
6
22/10
- 7h30: Sinh hoạt tổ: Toán - TDQS- GDCD+ Tin học
- Tiết 5: Kiểm tra môn Toán lớp 10
Sức
Thái
7
23/10
- 14h00: Sinh hoạt tổ Văn phòng
- Kiểm tra các cơ sở dạy thêm:    BGH, Đ/C Kiệm
- 19h00: Họp Chi bộ
Nam
Tuyến
CN
24/10
 
BGH

TRỌNG TÂM
            1. Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn:
            - Hướng dẫn triển khai các vă đánh BGH, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp (TT 28, 29, 30)
            - Tăng cường tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi
            - Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, thao giảng
            - Các tổ chuyên môn triển khai dạy học tích hợp: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giáo dục kỹ năng sống.
            - Tổ chức kiểm tra hồ sơ, chấm hồ sơ GV lần 1    
2. Công tác thanh kiểm tra:
- Triển khai kiểm tra Tổ: Địa lý - Vật lý.
- Kiểm tra các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường
3. Tổ chức kỷ niệm ngày LHPN Việt Nam 20/10
- Thành phần: Nữ CBGV, khách mời: nam CBGV và đại biểu
- Tổ chức: Đ/C Sức
- Nội dung, trang trí: Đ/C Chí + Ban nữ công
- Nước uống: tổ văn phòng
- Loa máy: Đ/C Bình
4. Xây dựng CSVC
- Tu sửa nhà xe của học sinh
- Triển khai thiết kế quy hoạch tổng thể trồng cây cảnh tại sân trường   
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 9
Từ ngày 25/10/2010 đến ngày 31/10/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
25/10
- Chào cờ: + Triển khai kế hoạch thi HSG tỉnh     (Đ/C Sức)
                  +Triển khai công tác đoàn - Đọc QĐ kỷ luật học sinh
                                                                               Trực:    12B4-10B3
 
Nam
Sức
Thái
3
26/10
- 14h50: Bồi dưỡng HSG
- Tiết 4: Kiểm tra môn Toán 10 (hình học) ban B
- 16h00: Họp BGH, TTCM, các tổ bồi dưỡng, HS tham gia thi HSG tỉnh
Tuyến
Thái
Nam
4
27/10
- 7h50: Chuyên đề Công nghệ cấp tỉnh (tổ Lý - Sinh)
Sức
Nam
Tuyến
5
28/10
- 7h30: Chuyên đề GDCD tại THPT Hải Lăng     (Đ/C Hòa)
- 7h30: Các TTCM, trưởng các đoàn thể, GVCN nạp BC tổng kết tháng 10
- Tiết 4: Kiểm tra môn Lý 12 ban B
- Tiết 5: Kiểm tra môn Sinh 12 Ban B
Thái
Tuyến
Sức
6
29/10
- 7h30: Họp HĐ coi thi học sinh giỏi tỉnh (Danh sách tại hộp thông báo)
- 13h30: Chấm HS giáo viên lần 1: GV nạp hồ sơ tại phòng họp
      Thành phấn: BGH, TT, TP chuyên môn
Sức
Thái
Tuyến
7
30/10
- 5h00: Đoàn HS đi thi HSG tỉnh (Đ/C Sức, Bắc)
- 7h30: Chuyên đề ngữ văn tại THPT Lê Lợi     (Đ/C Chí)
Nam
Tuyến
Thái
CN
31/10
 
Nam
Sức
 

TRỌNG TÂM
1. Tổ chức chuyên đề môn Công nghệ cấp tỉnh: Đ/C Sức chỉ đạo
Yêu cầu: -Tổ Vật lý - Sinh học tập trung chỉ đạo tổ chức tốt chuyên đề cả về nội dung và PP
                - Chuẩn bị CSVC, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ báo cáo chuyên đề
2. Các tổ chuyên môn chỉ đạo GV tổ chức nghiên cứu TT 29, 30 tiến hành đánh giá BGH, GV theo chuẩn nghề nghiệp
Yêu cầu: Đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan
 Ban QL dạy thêm tăng cường công tác kiểm tra.
3.  - Tăng cường công tác bồi dưỡng HSG
     - Kiểm tra chuyên môn tổ Địa lý - Vật lý
     - Các tổ chuyên môn tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác giảng dạy của GV
4. Tích cực triển khai giáo dục kỷ năng sống cho CBGV và HS: (Đ/C Thái, Định, Thành)
5. Kiêm tra hồ sơ GV lần 1
Yêu cầu: Hội đồng kiểm tra đánh giá đúng thực chất, chính xác, công khai
6.Tổ chức thi HSG tỉnh: Đ/C Sức phụ trách
- Đảm bảo thời gia,an toàn trong đi thi
- Công tác chuẩn bị chu đáo
 SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


 

KẾ HOẠCH TUẦN 10
Từ ngày 01/11/2010 đến ngày 07/11/2010

Thứ/ngày
Nội dung hoạt động
Trực
2
01/11
- Chào cờ: - Tổng kết thi đua tháng 10, triển khai hoạt động tháng 11
- 7h00: Họp HĐ chấm thi HSG tỉnh 
- 14h30: Họp BGH                                                                      
                                                                                         Trực:    12B5-10B4
Nam
Sức
Thái
3
02/11
- 15h30: Họp cơ quan
Tuyến
Thái
Nam
4
03/11
 
Sức
Nam
Tuyến
5
04/11
- Tập huấn CB công đoàn    (Đ/C Sơn - Vĩnh)
- Tiết 2: Chấm hồ sơ lần 1: Giáo viên nạp hồ sơ tại phòng họp
- Tiết 4: Kiểm tra Toán 11 Ban B
- Tiết 5: Kiểm tra Lý 11 Ban A
 
Thái
Tuyến
Sức
6
05/11
 
Sức
Thái
Tuyến
7
06/11
 
Nam
Tuyến
Thái
CN
07/11
 
Nam
Sức
 

TRỌNG TÂM
1.      Chuyên môn:
- Thực hiện điểm nhấn của sở, GV ghi ngày kiểm tra, ngày trả bài vào sổ theo quy định
- Yêu cầu GV các môn có tổ chức thi chung nhận bài và trả bài theo đúng quy định
- Tổ nhập điểm, văn phòng phát bảng điểm cho GV đúng thời gian
- Các tổ hoàn thành đánh giá BHG, GV theo chuẩn nạp cho HT
- Các tổ tiến hành kiểm tra việc cập nhật điểm trên Web của trường theo địa chỉ: thptvinhlinh.edu.vn
            2. Cơ sở vật chất:
- Tiến hành tu sửa hệ thống kính bị vỡ
- Tu sửa nhà xe cho học sinh
- Các lớp tăng cường kiểm tra phòng học, đóng cửa, tắt điện khi ra về
            3. Dạy thêm học thêm:
Yêu cầu:    + GV thực hiện nghiêm túc lịch dạy
                   + Tăng cường quản lý học sinh (số lượng, kiểm tra phiếu ...)
                   + Ban QLDT tích cực kiểm tra dạy của GV và học của HS
                       
 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP