Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Kế hoạch năm học

QUY TRINH CHỈ ĐẠO NĂM HỌC 2010 -2011

 

 

 

     TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                          
 
 

 

 

 
Tháng
 
Nội dung kế hoạch
 
Chỉ đạo
 
8/2010
- Tập trung chỉ đạo phân lớp đối với học sinh lớp 10
- Tổ chức thi lại văn hoá
- Triển khai năm học mới
- Tu sửa CSVC, sân trường
- Tập huấn GV
BGH + Văn phòng
Đ/C Sức + TTCM
BGH – GV
Đ/C Thái + Các lớp
BGH - GV
 
9/2010
 
Chủ điểm: Truyền thống nhà trường
- Chuẩn bị CSVC cho năm học mới
 
- Khai giảng năm học mới (5/9)
- Báo cáo truyền thống nhà trường
- Triển khai công tác bảo hiểm (BHTT,BHYT)
- Dự thảo kế hoạch năm học
- Học giáo viên dạy thêm, lập danh sách GV dạy thêm
 
- Hội nghị xây dựng kế hoạch năm học (17/9)
 
- Đại hội tổ chuyên môn
- Duyệt kế hoạch đại hội Đoàn trường
 
- Đại hội Đoàn trường
- Báo cáo tình hình đầu năm
- Bồi dưỡng học sinh giỏi
- Công đoàn, Đoàn trường tổ chức quyên góp ủng hộ các trường vùng khó
 
- Tổ chức đăng ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện HS tích cực”; Mỗi CBGV đăng ký việc làm mới, sáng tạo, hiệu quả.
 
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng ATGT
 
- Kiểm tra hồ sơ (lần 1)
- Báo cáo tình hình tháng 9
- Chăm sóc nghĩa trang Huyện
 
- Thanh tra chuyên môn tổ: TDQS- Hóa
- Họp tổ đánh giá xếp loại GV
 
BGH
BGH- CBGV
BGH
Đ/C Tuyến - CBYT
BGH
Đ/C Sức – CBGV
BGH+CBGV
TCM
Chi uỷ+BGH+ĐT
Đoàn+GVCN
PHT+TTCM+HĐ
TCM
BGH – CĐ - ĐT
 
BGH - CBGV
 
BGH – Đoàn trường
TCM
BGH - TCM- GVCN
BGH-GVCN-HS 12
BGH-TTCM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ đề: Chăm ngoan học giỏi
- Tổ chức hội nghị HCMHS; Hội nghị khuyến học
- Kiểm tra HS GV; dụng cụ học sinh, CSVC phòng học
- Phát động phong trào xây dựng trường học thân thiện
- Phát động phong trào ứng dụng CNTT trong dạy (GV), học của học sinh.
 
- Bồi dưỡng, thi học sinh giỏi lớp 12   (30/10)
 
- Thanh tra HĐSP tổ Vật lý - Địa lý
- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 20/10
- Kỷ niệm ngày thành lập HLHPNVN (20/10)
- Tư vấn nghề cho HS lớp 12
- Đoàn công tác về địa phương nắm tình hình HS
- Kiểm tra các phòng thực hành thí nghiệm
 
-Thành lập đội văn nghệ; tổ Văn + Ban nữ công tổ chức luyện tập hát dân ca
- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường,
 
- Chấm hồ sơ GV lần 1
- Các TCM, trưởng các đoàn thể, các ban báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng 10
- Chăm sóc sức khoẻ cho CBGV và học sinh
 
- Tổ chức Hội nghị Giáo viên chủ nhiệm giỏi
 
- Kiểm tra hệ thống nước sạch, vệ sinh
- Tổ chức Ôn tập cho HS lớp 12
 
- Giáo dục kỹ năng sống cho CBGV và học sinh
 
- Báo cáo hoạt động tháng 10. Tổ đề xuất 01 đ/c tiêu biểu đề nghị xét khen thưởng
 
- Tổ chức đánh giá HT và giáo viên theo chuẩn (lần 1)
 
BGH+HCM+GVCN
TCM; Đoàn trường
BGH+CĐ+Đoàn …
 
TCM, Lớp
 
TCM - GVBM
BGH - TTCM
Công đoàn +CBGV
Công đoàn +CBGV
BGH + TV + TB
BGH – GVCN - TT
BGH+GVCN+Đoàn
BGH+TTCM
BVN+tổ văn
BGH – HĐ CM
BGH - TTCM
TTCM, các đoàn thể
 
Ban NN + y tế
BGH-TTCM-GVCN
GV
Đ/C Thái
BGH + GVBM
BGH+TTCM
BGH - CBGV
 
11/2010
 
Chủ đề: Tôn sư trọng đạo
 
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11
 
- Thi GVdạy giỏi cấp trường (lần 1)
- Thanh tra HĐSP ( tổ Sinh - Tin học)
- Đội văn nghệ luyện tập và biểu diễn (20/11)
- Câu lạc bộ học tập “đố vui để học”; “mái trường thân thiện”; “thắp sáng ước mơ” …
 
- Báo cáo chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học
- Tổ chức hội thi giảng chào mừng 20/11
 
- Tổ chức Hội thi ứng dụng CNTT
 
- Kỷ niệm ngày NGVN 20/11 (nghỉ học 1 ngày)
 
- Báo cáo chuyên đề (lần 1)
 
- Bồi dưỡng HSG máy tính cầm tay
 
- Tổ chức lao động tại nghĩa trang liệt sỹ Huyện K12
- Tư vấn nghề cho học sinh khối 12
 
- Cân đối ngân sách cuối năm
 
- Báo cáo hoạt động tháng 11 tổ đề xuất 01 đ/c tiêu biểu đề nghị xét khen thưởng
 
BTT + Đoàn trường
BGH+TCM+GV
BGH
Ban văn nghệ
Đoàn trường
 
TCM
BGH+Ban C môn
BGH+HĐBMôn
BGH+BCHCĐ
TCM
Tổ Toán, L, H, S
BGH+Đoàn+GCVN
GCVN – TTHN-TH
Tài vụ
BGH +TTCM
 
 
12/2010
 
 Chủ đề: Uống nước nhớ nguồn
 
- Kỷ niệm ngày tuyền thống 22/12
 
- Thanh tra HĐSP (Toán - GDCD)
- Ôn tâp cho học sinh lớp 12
 
- Thi giải BT bằng máy tính cầm tay tại tỉnh
- Tổ chức ôn tập và kiểm tra HKI theo đề chung
- Đội văn nghệ tập luyện
- Tổ chức chấm thi hồ sơ GV (lần 2)
-Tư vấn nghề cho học sinh lớp12
- Kiểm tra việc thực hiện hưởng ứng các cuộc vận động
 
- Lao động vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ Huyện K10
- Tuyển chọn đội thi HSG máy tính Casio
 
- Báo cáo hoạt động tháng 12 (thực hiện cuộc vận động “Hai không” và các hoạt động khác). Tổ đề xuất 01 đ/c tiêu biểu đề nghị xét khen thưởng
 
 
Đoàn+ban T.tuyền
TCM+GVCN
GVBM
Đ/C Sức- T, L, H, S
BGH+TCM
TCM+GV
BGH + Ban c môn
BGH+TTKTHNG
Ban chỉ đạo trường
BGH+Đoàn+GCVN
BGH - tổ toán
TTCM và các ban
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2011
 
Chủ điểm: Mừng Đảng, mừng xuân
- Báo cáo sơ kết học kỳ 1 (nạp sổ)
 
- Sơ kết 10 năm xây dựng trường chuẩn quốc gia
- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày HSSV(9/1)
- Hội nghị trực báo công tác Đoàn
 
- Thanh tra HĐSP   tổ Anh văn
 
- Tổ chức trò chơi dân gian- Hội chợ quê
 
- Tổ chức thi Ứng dụng CNTT tại trường
 
- Lao động vệ sinh tại nghĩa trang liệt sỹ huyện K12
- Họp phụ huynh toàn trường
- Tư vấn nghề cho học sinh khối 12
- Ôn tâp cho học sinh lớp 12
 
- Nghỉ học kỳ (2 ngày: HK-tết DL)
 
-Tổ chức thi thử Đại học
 
- Hội khỏe phù đổng cấp trường
 
- Họp phụ huynh toàn trường
 
- Báo cáo tình hình các hoạt động. Tổ đề xuất 01 đ/c tiêu biểu đề nghị xét khen thưởng
 
BGH
CBGV
Đoàn TN
Đoàn TN
BGH+Ban c môn
Tổ văn-Đoàn
BGH-TCM- GV
CĐ+ Đoàn +TCM
BGH - GVCN
BGH+TCM+GVCN
BGH + tổ toán
GVBM
BGH - TCM
BGH + TDQS
BGH + GVCN
TCM
 
2/2011
 
Chủ đề: Tiến bước dưới cờ Đảng
 
- Chỉ đạo các hoạt động chào mừng ngày 3/2
- Báo cáo chuyên đề (lần 2)
 
- Thanh tra HĐSP (tổ Ngữ văn)
- Thi GV dạy giỏi cấp trường (lần 2)
 
- Kiểm tra hồ sơ GV lần 3
- Ôn tâp cho học sinh lớp 12
- Hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
- Kiểm tra, đánh giá các phòng thực hành
 
- Tổ chức cho đánh giá Hiệu trưởng,GV theo chuẩn
- Quyết toán kinh phí, duyệt quyết toán ngân sách năm 2010
- Bồi dưỡng HSG lớp 11
- Đoàn công tác về địa phương nắm tình hình học sinh
- Chỉ đạo thực tập sư phạm
 
- Tổ chức thi thử Đại học
 
- Báo cáo tình hình tháng 2. Tổ đề xuất 01 đ/c tiêu biểu đề nghị xét khen thưởng
 
BGH+CĐ+Đoàn
TCM
BGH
BGH+Ban c môn
BGH - TTCM
GVBM
BGH + TTCM
 
BGH + TTCM
BGH - CBGV
BGH+tài vụ
 
GVBM
BGH – TCM - GV
BGH+Đoàn+GVCN
BGH
BGH - TTCM
BGH
 
3/2011
 
Chủ đề: Mừng ngày truyền thống của Đoàn
 
- Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3)
 
- Tham gia Hội thi thể thao học đường
- Chỉ đạo thực tập sư phạm - tổng kết TTSP
 
- Tham gia Hội thi Ứng DCNTT tại tỉnh
 
- Thanh tra HĐ SP  thư viện – TB - VP
- Kiểm tra dụng cụ học tập của HS (lần 2)
- Tuyển sinh ĐH- CĐ
- Ôn tâp cho học sinh lớp 12
- Tổ chức báo cáo chuyên
 
- Tổ chức thi GV dạy giỏi cấp trường (lần 2)
- Đoàn công tác về địa phương nắm tình hình học sinh
- Họp phụ huynh toàn trường
- Tổ chức thi thử Đại học
 
- Bồi dưỡng HSG lớp 11
- Phụ đạo HS yếu
- Tổ chức đánh giá BGH, GV theo chuẩn
 
- Báo cáo tình hình tháng 3. Tổ đề xuất 01 đ/c tiêu biểu đề nghị xét khen thưởng
 
BGH+Đoàn
Tổ TDQS
BGH
TCM- GV
BGH + Ban thanh tra
Ban nề nếp
BGH+Văn phòng
GVBM
BGH+Đoàn+GVCN
BGH + HĐ CM
BGH+Đoàn+GVCN
 
BGH – GVCN
BGH – TCM
GVBM
GVBM - GVCN
 
 
 
 
4/2011
 
Chủ đề: Hoà bình - Hữu nghị
- Ôn tập cho HS lớp 12; phụ đạo HS yếu kém
 
- Thi học sinh giỏi lớp 11 cấp trường
 
- Thanh tra HĐSP Tổ Lịch Sử
 
- Kiểm tra hồ sơ GV lần 4
- Chuẩn bị các điều kiện thi TN (hồ sơ, CSVC…)
- Ôn tập, kiểm tra HK II theo đề chung của Sở
- Báo cáo chất lượng văn hoá và đạo đức
 
- Kiểm tra chất lượng học kỳ II
- Tổng kết 04 năm thực hiện cuộc VĐ “Hai không”
- Hội Giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng kết 5 năm HDNG
 
- Nghỉ học: 1 ngày (30/4)
 
- Chuẩn bị hồ sơ thi tốt nghiệp
 
- Báo cáo tình hình tháng 4. Tổ đề xuất 01 đ/c tiêu biểu đề nghị xét khen thưởng
 
GVBM
BGH+TCM+VP
BGH+ ban c môn
TTCM
BGH
BGH- VP - GV
GVCN
BGH+GV
BGH
BGH - GVCN
Văn phòng
BGH
 
5/2011
 
Chủ đề: Bác Hồ Kính yêu
 
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 19/5
 
- Tổ chức chấm chọn bộ hồ sơ tốt
- Ôn tập cho HS lớp 12; phụ đạo HS yếu kém
 
- Kiểm tra chất lượng học kỳ II lớp 10 -11
- Hoàn thành xếp loại HK, văn hoá, xét thi đua trong CBGV và HS
- Lập danh sách đề nghị coi thi, chấm thi tốt nghiệp
 
- Kiểm tra hồ sơ, CSVC thi tốt nghiệp
- Ôn thi tập trung cho HS lớp 12
- Tổ chức “Lễ tri ân và trưởng thành” cho HS lớp 12
 
- Thi nghề phổ thônglớp 11
- Xét học các loại học bổng, giải thưởng
 
- Tổng kết năm học, báo cáo tổng kết về sở
- Bàn giao HS  về địa phương
 
- Nghĩ lễ: 1 ngày (1/5)
 
Đoàn+Ban VN
BGH+Ban c môn
GVBM
BGH+GV
GV
 
Hiệu trưởng
BGH - TTCM
BGH
Toàn trưòng
TTKTTH-HN
Hội đồng thi đua
BGH - CBGV
Đoàn trường
 
6/2011
 
Chủ đề: Hè vui khoẻ - bổ ích
 
-         Báo cáo tổng kết năm học, báo cáo thi đua
 
-         Thi, chấm thi tốt nghiệp
 
-         Thi và chấm tuyển sinh vào lớp 10
-         Kế hoạch hoạt động hè, nghỉ hè
Báo cáo tình hình tháng 6
 
BGH +GV
BGH-CBGV
BGH+GV
Hiệu trưởng
 
7/2011
 
Và 8/2011
 
Chủ đề: Hè vui khoẻ - bổ ích
-         Bồi dưỡng giáo viên
-         Học sinh dự thi ĐH - CĐ
 
-         Tổ chức thi lại văn hoá
-         Tổ chức giao, nhận học sinh
-         Báo cáo tình hình hè
-         Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học
 
- Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới
 
BGH – Văn phòng
Giáo viên
HS
BGH+GV
Đoàn TN
Đoàn+GVCN
BGH
BGH+GV

QUY TRÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 - 2011

   SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP