Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 12

Chuyên đề về so sánh trong tiếng Anh

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT

 

 

 

                               Môn: TIẾNG ANH

             Chuyên đề: CÁC CẤP SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ VÀ PHÓ TỪ

   MỤC ĐÍCH CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề này cung cấp cho các em các kiến thức về các cấp so sánh của tính từ và phó từ

gồm có so sánh ngang bằng, so sánh kém, so sánh hơn, so sánh cao nhất. Chúng ta sẽ tìm

hiểu về cấu trúc, cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng các cấp so sánh này. 

 

KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.        Các cấp so sánh của tính từ

1.1.   So sánh ngang bằng 

   Công thức: as + adj + as

   Ví dụ: Lan is 16. I’m 16, too. Lan is as young as I.(Lan trẻ như tôi)

1.2.   So sánh kém

   Công thức: not so/ not as + adj + as

   Ví dụ:  Quang is 1.7 metres tall. Hung is 1.6 metres tall. 

   Hung is not so tall as Quang. (Hung không cao bằng Quang)

1.3.   So sánh hơn

   Công thức:   Tính từ ngắn + er + than

More + tính từ dài + than

(tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết, tình từ dài là tính từ có từ hai âm tiết

trở lên)

   Ví dụ:  My ruler is 5 cm long. Nam’s ruler is 7 cm long. 

   My ruler is shorter than Nam’s. (thước kẻ của tôi nhắn hơn thước kẻ

của Nam)

   Nam’s ruler is longer than mine. Nga is more beautiful than Hong.

(Nga xinh hơn Hồng)

Chú ý:

- Khi thêm “er” nhân đôi phụ âm cuối nếu trước nó là một nguyên âm:

hot –> hotter

fat –> fatter

thin –> thinner

 

 

fit –> fitter

- Một số  tính t    hai  âm  tiết kết thúc bằng “et, ow, le, er,y” thì áp

dụng qui tắc của tính t ngắn:

quiet –> quieter 

clever –> cleverer

simple –> simpler

narrow –> narrower

- Không có dạng phủ định của so sánh hơn:

A is taller than B –> B isn’t as tall as A

(không viết: B isn’t taller than A) 

1.4.   So sánh cao nhất

   Công thức:   The + tính từ ngắn + est

The + most + tính từ dài

   Ví dụ:  This is the longest river in the world.

She is the most beautiful girl in my class.

   Bốn cấu trúc viết lời bình phẩm:

   That’s/it’s + the tính từ ngắn + est + noun + S + have/has + ever + P2.

That’s/it’s + the most + tính từ dài + noun + S + have/has + ever + P2.

Ví dụ:  That’s the most interesting book I’ve ever read.

That’s the longest bridge I’ve ever seen.

   S + have/ has + P2 + a/any + tính từ ngắn + er + noun + than…..

S + have/ has + P2 + a + more + tính từ dài + noun + than…..

Ví dụ:

I’ve never read a more interesting book than this one.

I’ve never seen any/a longer bridge than this one.

   Giới từ ở cấp so sánh cao nhất:

- in: đi với danh từ tổ, nhóm, nơi chỗ: in the group, in the company, in the

world…

- of: đi với danh từ chỉ thời gian: of the year, of the month, of one’s life…

Ví dụ: 

Nam is the tallest boy in my class.

Birthday is the happiest day of my life.

   Các tính từ bất quy tắc:


Tính từ


so sánh hơn   so sánh cao nhất 


Good/well         better 

Badly/bad/ill   worse 


the best 

the worst

 

Little 

less

the least

Much/many   more

 

the most

 


Far 

 

father/further  the farther/furthest

 

2.   Các cấp so sánh của phó từ

2.1.   So sánh bằng

   Công thức:   as + adv + as

   Ví dụ:  Duong works 12 hours a day. So does Hung.

   Duong works as hard as Hung. (Duong làm việc chăm chỉ như Hung)

2.2.   So sánh kém

   Công thức:   not so/not as + adv + as

   Ví dụ:  Quang runs 20 kilometres an hour. Hung runs 18 kilometres an hour.

   Hung doesn’t run as fast as Quang (Hung không chạy nhanh như

Quang)

2.3.   So sánh hơn

   Công thức:   phó từ ngắn + er + than

more + phó t dài + than

(phó t ngắn là phó t có một âm tiết, phó t dài là phó t có hai âm tiết trở lên)

   Ví dụ:  Hung runs 10 kilometres an hour. Quang runs 15 kilometres an hour.

   Quang runs faster than Hung (Quang chạy nhanh hơn Hung)

Duong had 5 accidents. Hung got 2 accidents last year.

   Hung drove more carefully than Duong.

2.4.   So sánh cao nhất

   Công thức:   the + phó từ ngắn + est

the + most + phó từ dài 

   Ví dụ:  He has had no accidents this year. He drives the most carefully of all. 

2.5.   So sánh kép

   Công thức 1: the comparative + S + V…the comparative + S + V…

The more you learn, the more you know.(càng học bạn càng biết nhiều)

The sooner you start, the earlier you arrive. 

   Công thức 2: the more + S + V, the comparative + S + V

The more you study, the smarter you will become.

The more exercises you do, the better you understand the lesson

   Trong trường hợp nếu cả hai vế đều có chủ ngữ giả 'it is' thì có thể bỏ chúng

đi

 

The shorter (it is), the better (it is).

2.6.   So sánh bội số

   So sánh bội số là so sánh: bằng nửa (half), gấp            đôi (twice), gấp ba (three

times),...

   Không được sử dụng so sánh hơn kém mà sử dụng so sánh bằng, khi so sánh

phải xác định danh t đếm được hay không đếm được, vì đằng trước chúng

có many/much.

Ví dụ: This encyclopedy costs twice as much as the other one.

Jerome has half as many records now as I had last year. 

At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as

Bob.

Chú ý:   Các lối nói: twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy... chỉ

được dùng trong khẩu ngữ, không được dùng trong văn viết.

We have expected 80 people at that rally, but twice that many showed

up. (twice as many as that number).

Các em đọc kỹ những chuyên đề so sánh này vì nó sẻ giúp cho các em rất nhiều trong việc ôn thi TN và ôn thi đại học khoi D. Chúc các em thành công!

Mr Ha (Havinhthanh2002@gmail.com)

English Department

Vinh Linh High School

 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP