Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Lớp 11

ĐỀ KIỂM TRA 45 phút (2009-2010)

     Trường THPT Vĩnh Linh
             Tổ: HÓA HỌC
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút;
(14 câu trắc nghiệm)
 
 
Mã đề thi 364

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
A. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Hỗn hợp A gồm  0,3mol C2H4 và 0,2 mol H2.Nung hỗn hợp A có Ni xúc tác thu được hỗn hợp B. Hỗn hợp B làm mất màu vừa đủ 2 lít dd Br2 0,075M. Hiệu suất của phản ứng là
A. 50%                          B. 80%                           C. 75%                           D. 100%
Câu 2: Chất nào sau đây có đồng phân hình học
A. 3,3-dimetylbut-1-en                                         B. 3-metylpent-2-en
C. But-2-in                                                           D. 2,3-dimetylbut-2-en
Câu 3: C6H10 có bao nhiêu đồng phân tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3
A. 4                                B. 5                                C. 3                                D. 6
Câu 4: 1 mol ankin X khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thì cần dùng 34 gam AgNO3. X là
A. axetilen                     B. But-2-in                     C. Propin                        D. But-1-in
Câu 5: Khi cho vinylaxetilen tác dụng với H2(có Pd/PbCO3) đun nóng thu được sản phẩm có tên gọi là
A. But-1-en                    B. Butan                        C. But-2-en                    D. Buta-1,3-dien
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,35 mol CH4 toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 . Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 thay đổi như thế nào?
A. Tăng 23 gam             B. Giảm 8 gam               C. Tăng 28 gam             D. Tăng 8 gam
Câu 7: Các chất khí C2H2, C2H4, SO2 có cùng đặc điểm
A. Đều tác dụng với AgNO3/NH3                       B. Đều được điều chế từ đất đèn
C. Đều làm mất màu thuốc tím                            D. Đều tác dụng với dung dịch Ca(OH)2
Câu 8: Hỗn hợp 2 ankin đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hoàn toàn thu được tỷ lệ mol CO2 và H2O là 6:5. Hai ankin là
A. C2H2, C3H4               B. C3H4, C4H6                C. C4H6, C5H8                D. C5 H8, C6H10
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp C2H6 , C2H4 , C2H2 (đktc) rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch  Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. giá trị a là :
A. 30g                            B. 20g                            C. 10g                            D. 40g
Câu 10: Đun nóng hỗn hợp hợp X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2( có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợpY có tỉ khối so vói H2 bằng 4,5. Thể tích khí O2 ( đktc) cần dùng để đốt cháy Y là
A. 2,016 lit                     B. 1,792 lit                     C. 1,008 lit                     D. 1,456 lit
Câu 11: Cho 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm C24 và C2H2 đi qua bình đựng dung dịch brom lấy dư thấy khối lượng bình tăng lên 2,70g. Trong 2,24 lít X có
       A. C24 chiếm 50 % khối lượng                       B. C2H4 chiếm 50% thể tích
       C. C2H4 chiếm 45% thể tích.                              D. 0,56 lít C2H4
Câu 12: Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí Etilen bằng cách
A. Cho C2H2 tác dụng với H2 (có Pd/PbCO3) đun nóng
B. Cho CaC2 tác dụng với H2O
C. Cho Al4C3 tác dụng với H2O
D. Cho Anccol etylic tác dụng với H2SO4 đặc đun nóng
Câu 13: Ankan X coù CTPT C5H12 khi tác dụng với clo sinh ra 4 dẫn xuất mono clo. X là
      A. isopentan                                                         B. pentan
C. 2,2 – ñimetyl propan                                      D. neopentan
Câu 14: đốt cháy hoàn toàn 1,64g hỗn hợp  CH4 , C2H6 , C3H8 , C4H10 thu được 0,11 mol CO2 và x mol H2O. giá trị của x là:
A. 0,16                           B. 0,13                           C. 0,18                           D. 0,17
B. Phần tự luận.
Câu 1. Từ CH4 viết phương trình điều chế 1,4-dibrombut-2-en
Câu 2. Dẫn 6,72 lit hỗn hợp khí X gồm C2H2, C2H4 và C2H6 đi qua bình đựng AgNO3/NH3 lấy dư thu được 24 gam kết tủa. Hỗn hợp khí thoát ra có tỉ khối so với H2 bằng 14,75. Thể tích khí đo ở đktc, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính thành phần % về khối lượng mỗi khí trong X. ( Ag: 108)
 
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
 

 

 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP