Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Thể dục-Quốc phòng

KẾ HOẠCH HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG 2010-2011

SỞ GD - ĐT QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Vĩnh Linh,ngày 07 tháng 01 năm 2011.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
LẦN THỨ    NĂM 2010 - 2011.
- Căn cứ công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của Sở GD - ĐT về việc chỉ đạo công tác GDTC cho các trường học.
- Căn cứ Hội nghị CBCNVC về việc xây dựng kế hoạch năm học 2010 - 2011.
I. MỤC ĐÍCH:
 - Nhằm nâng cao thể chất của học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường để “ Mừng Đảng, Mừng Xuân”.
 - Tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, thân thiện trong học sinh, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT với khẩu hiệu “Khỏe để học tập, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp”.
 - Phát hiện và lập đội tuyển cho Nhà trường tích cực tập luyện để tham gia thi đấu các giải do Huyện, Tỉnh tổ chức.
II. YÊU CẦU:
 - Các lớp lựa chọn VĐV xuất sắc của lớp mình để tiến hành tập luyện và tham gia thi đấu đầy đủ các môn do BTC quy định nhằm đạt thành tích cao.
 - CBGV, học sinh toàn trường hưởng ứng tích cực và tham gia cổ vũ động viên tinh thần TDTT trong ngày HKPĐ.
III. THÀNH PHẦN CBGV THAM GIA HKPĐ:
  1. Ban tổ chức:    
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐẢM NHIỆM
GHI CHÚ
1
Nguyễn Hoài Nam
Hiệu trưởng
Trưởng BTC
 
2
Nguyễn Hữu Thái
P. Hiệu trưởng
Phó BTC
 
3
Nguyễn Thanh Dương
Tổ trưởng-TB TDTT
Ban viên
 
4
Bùi Trung Thành
Bí thư Đoàn trường
Ban viên
 
5
 
Giáo viên Tin học
Thư ký tổng hợp
 
   
2. Các Tiểu ban Chuyên môn và Phục vụ:
      a. Tiểu ban Chuyên môn:       
TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Nguyễn Thanh Sơn
Tổ trưởng trọng tài môn Nhảy xa nam, nữ
 
2
Lê Quốc Việt
Tổ trưởng trọng tài Chạy 100m,800m nam
 
3
Nguyễn Trần Phương
Tổ trưởng trọng tài Chạy 100m,800m nữ
 
4
Hoàng Văn Toản
Trọng tài các môn Chạy.
 
5
Hoàng Văn Mười
Tổ trưởng trọng tài môn Nhảy cao nam
 
6
Lê Vĩnh Hoài
Tổ trưởng trọng tài môn Nhảy cao nữ
 
7
Các GV thuộc CĐGV
Tham gia trọng tài theo sự phân công
Có danh sách kèm theo
      
b. Tiểu ban Nề nếp - Khánh tiết:
TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Bùi Trung Thành
Trưởng tiểu ban
Trưởng tiểu ban
lập danh sách
2
Các GV của Đoàn trường
Tham gia các công việc được phân công
   
 c. Tiểu ban Tài chính và Phục vụ:
TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Trần Thị Biền
Trưởng tiểu ban
Trưởng tiểu ban
lập danh sách
2
CBGV tổ Văn phòng
Tham gia các công việc được phân công
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
    1. Ban tổ chức:

TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Nguyễn Hoài Nam
+ Lập kế hoạch và chỉ đạo HKPĐ.
+ Chủ trì các cuộc họp trước & sau HKPĐ.
 
2
Nguyễn Hữu Thái
+ Diễn văn khai mạc, bế mạc.
+ Các QĐ thành lập BTC, các Tiểu ban ...
+ Quyết định khen thưởng. 
 
3
Nguyễn Thanh Dương
+ Các biên bản, lịch thi đấu, tổng hợp thành tích từ các tổ trọng tài.
+ Phân công và quản lý về Chuyên môn và cơ sở vật chất đảm bảo.
 
4
Bùi Trung Thành
+ Phân công trang trí, tuyên truyền cổ động, khánh tiết Lễ khai mạc và bế mạc.
+ Đảm bảo về nề nếp của HS, an toàn trật tự ở các khu vực thi đấu.
+ Kiểm tra quá trình làm việc của CĐGV.
 
5
 
+ Nhập máy danh sách các VĐV tham gia theo từng môn.
+ Tổng hợp danh sách các VĐV đạt giải .
 

 
2. Tiểu ban Chuyên môn:

TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Các Tổ trưởng trọng tài
+ Chuẩn bị điều kiện sân bãi và đề xuất các dụng cụ đảm bảo thi đấu.
+ Nộp biên bản ngay sau khi kết thúc cho thư ký tổng hợp.
 
2
CĐGV làm trọng tài
+ Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng trọng tài.
 

 
3. Tiểu ban Tài chính và Phục vụ:

TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
 
Trần Thị Biền
 
- Phụ trách phân công CBGV trong Tổ thực hiện:
 + Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho HKPĐ.
 + Chuẩn bị điều kiện vật chất để phát thưởng.
 + Chăm sóc sức khỏe cho CBGV và HS.
 + Tác nghiệp về tài chính sau khi kết thúc HKPĐ
 
 
 
 
+ Cùng đ.c Dương(TD)
2
CBGV tổ Văn phòng

 
 *Lưu ý: Giáo viên Chủ nhiệm tham gia quản lý chỉ đạo theo từng đơn vị lớp.
                                                                 
                                                                                  Hiệu trưởng - Trưởng BTC
          
 
 
 
 
 
 
 
 

SỞ GD - ĐT QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Vĩnh Linh,ngày 07 tháng 01 năm 2011.
 
CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TRƯỜNG
LẦN THỨ    NĂM 2010 - 2011.
I. KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG:
THỜI GIAN
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỰC HIỆN
CHUẨN BỊ
7h00 - 7h20
Chủ nhật
( 13/2/2011 )
- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Đ.c Thành
 
- Diễn văn khai mạc HKPĐ
- Đ.c 
 
- Thông qua Điều lệ giải
- Đ.c Dương
 
- Lời hứa quyết tâm của đại diện VĐV
- HS
Tổ TD.
- Lời hứa đại diện của Tổ trọng tài
- Đ.c
Tổ TD.
- Thông báo lịch và địa điểm thi đấu
- Đ.c Thành
 
 
II. TỔ CHỨC THI ĐẤU:

THỜI GIAN
ĐỊA ĐIỂM
NỘI DUNG THI ĐÂÚ
GHI CHÚ
Từ 7h20
Sân Thể dục Trường
Nhảy Cao Nam
 
Từ 7h20
 
Nhảy Cao Nữ
 
 
 
Nhảy Xa Nam
 
 
 
Nhảy Xa Nữ
 
 
 
Chạy 100m Nam
 
 
 
Chạy 100m Nam
 
 
 
Chạy 100m Nam
 
 
 
Chạy 100m Nam
 

 
 
III. BẾ MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG:
THỜI GIAN
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
THỰC HIỆN
CHUẨN BỊ
Chủ nhật
( 13/2/2011 )
- Một số tiết mục văn nghệ của Đoàn trường
- Đ.c Thành
 
- Diễn văn bế mạc HKPĐ
- Đ.c
 
- Nhận xét và công bố kết quả, thành tích
- Đ.c
Thư ký tổng hợp
- Trao phần thưởng + căn dặn, giao nhiệm vụ
- BGH
Tổ Văn phòng
- Kết thúc buổi lễ ( vệ sinh dọn dẹp )
- Đoàn trường cắt cử thành viên
 
IV. HỌP RÚT KINH NGHIỆM:
   - Thời gian: Sau khi kết thúc HKPĐ.
   - Địa điểm: Phòng Hội đồng.
   - Thành phần: BTC, Tổ trọng tài, Tổ phục vụ.
   - Chủ trì cuộc họp: Trưởng ban tổ chức triển khai các nội dung:
      + Nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ trọng tài và Tổ phục vụ.                   
      + Lập danh sách và kế hoạch luyện tập tham gia giải Tỉnh (Tổ TD-QP).
      + Tổ Văn phòng và đ.c Dương hoàn thành thủ tục giấy tờ Tài chính.
                       
                                                                            Hiệu trưởng - Trưởng BTC:
 
 
 
     

SỞ GD - ĐT QUẢNG TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT VĨNH LINH
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
THAM GIA HKPĐ LẦN THỨ     NĂM HỌC 2010 - 2011.
( Kèm theo Quyết định số     / HKPĐ-THPT Vĩnh Linh )
TT
HỌ VÀ TÊN
NHIỆM VỤ
GHI CHÚ
1
Nguyễn Hoài Nam
Trưởng Ban tổ chức
 
2
Nguyễn Hữu Thái
Phó Ban tổ chức
 
3
Nguyễn Thanh Dương
Ban viên
 
4
Bùi Trung Thành
Ban viên
 
5
 
Thư ký tổng hợp
 
6
Nguyễn Thanh Sơn
TT Trọng tài môn Nhảy xa
 
7
Nguyễn Văn Kiểm
Trọng tài môn Nhảy xa
 
8
Phan Tấn Công
Trọng tài môn Nhảy xa
 
9
Lê Vĩnh Hoài
TT Trọng tài môn Nhảy cao nữ
 
10
Trần Như Khoa
Trọng tài môn Nhảy cao nữ
 
11
Nguyễn Văn Thông
Trọng tài môn Nhảy cao nữ
 
12
Hoàng Văn Mười
TT Trọng tài môn Nhảy cao nam
 
13
Nguyễn Ngọc Tuấn
Trọng tài môn Nhảy cao nam
 
14
Cáp Văn Vĩnh
Trọng tài môn Nhảy cao nam
 
15
Lê Quốc Việt
TT Trọng tài môn Chạy 100m
 
16
Nguyễn Trần Phương
TT Trọng tài môn Chạy 800m
 
17
Hoàng Văn Toản
Trọng tài các môn Chạy.
 
18
Lê Hồng Nam
Trọng tài các môn Chạy.
 
19
Nguyễn Định
Trọng tài các môn Chạy.
 
20
Lê Hoàng Bắc
Trọng tài các môn Chạy.
 
21
Lê Anh Quang
Trọng tài các môn Chạy.
 
22
Trần Thị Biền
Tổ trưởng Tổ phục vụ
 
23
Nguyễn Thị Kim
Kế toán
 
24
Lê Thi Hồng Vân
Thủ quỹ
 
25
Võ Khánh Bình
Phụ trách loa máy, điện
 
26
Trần Thị Lan
Chuẩn bị đồ phát thưởng
 
27
Cao Thị Hà
Phục vụ.
 
28
Phạm Thị Thùy Dương
Phục vụ.
 
29
Trần Thị Thiên Nga
Phụ trách Y tế
SVĐ Huyện
30
Trần Hải Thắng
TT Bảo vệ
 
31
Võ Thanh Hải
Bảo vệ
 
32
 Hoàng Văn Vinh
Bảo vệ
 
Danh sách này gồm có 32 CBGV.
                                                                                                      Người lập:
 
    
 
                                                                                                 Nguyễn Hữu Thái
 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP