Đặt Trường PTTH Vĩnh Linh làm trang chủ
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Vĩnh Linh
Văn bản hành chính

Danh sách học sinh đăng ký môn thi tốt nghiệp

 

TRƯỜNG THPT VĨNH LINH              
DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ MÔN ÔN THI TỐT NGHIỆP NĂM 2014  
STT Họ và tên Lớp Môn đăng ký          
      Hóa Sinh Sử Địa Anh
1 Lê Thị Thuý Aí 12A1       x x  
2 Hoàng Văn An 12A1 x       x  
3 Ngô Quỳnh Anh 12A1   x x      
4 Thân Trọng Tuấn Anh 12A1 x x        
5 Võ Văn Bình 12A1 x x        
6 Hồ Ngọc Cường 12A1 x x        
7 Nguyễn Văn Điệp 12A1 x x        
8 Dương Đại Đồng 12A1 x x        
9 Lê Thị Thu Hà 12A1     x   x  
10 Nguyễn Thị Hải 12A1 x   x      
11 Cao Thị Thuỳ Hảo 12A1 x x        
12 Hoàng Thị Hiền 12A1 x         x
13 Lê Trọng Hiếu 12A1 x x        
14 Trần Thị Khánh Huyền 12A1 x         x
15 Trần Bá Hùng 12A1 x x        
16 Bùi Thị Thuý Hương 12A1 x         x
17 Trương Quốc Khánh 12A1       x x  
18 Lê Thị Thuý Kiều 12A1 x x        
19 Trần Thị Hà Linh 12A1   x x      
20 Nguyễn Thị Thùy Linh 12A1 x x        
21 Nguyễn Xuân Linh 12A1 x x        
22 Phạm Thành Long 12A1 x x        
23 Lê Nam Lộc 12A1 x x        
24 Nguyễn Thị Lương 12A1 x x        
25 Trần Thị Thảo Ly 12A1 x   x      
26 Đặng Thị Thanh Nga 12A1     x     x
27 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 12A1 x x        
28 Đỗ Thị Ngọc 12A1   x x      
29 Trần Yến Nhi 12A1 x         x
30 Trương Quỳnh Như 12A1 x x        
31 Cao Thị Mai Phương 12A1 x         x
32 Nguyễn Hoàng Quân 12A1 x x        
33 Trương Thị Khánh Quỳnh 12A1     x     x
34 Đinh Thị Thảo Sương 12A1 x         x
35 Trần Thị Sương 12A1 x x        
36 Lê Công Tài 12A1 x x        
37 Nguyễn Thị Tâm 12A1 x         x
38 Nguyễn Thị Phương Thảo 12A1 x         x
39 Nguyễn Tâm Thiên 12A1 x x        
40 Nguyễn Thị Hoài Thu 12A1       x x  
41 Lê Thị Thuỳ Trang 12A1     x     x
42 Trần Thị Thuỳ Trang 12A1 x x        
43 Lê Bá Tuấn 12A1 x x        
44 Nguyễn Như Tuấn 12A1 x x        
45 Đinh Thị Tú Uyên 12A1   x x      
46 Phạm Thị Thuỳ Vân 12A1 x         x
47 Nguyễn Thị Hoài Vi 12A1   x x      
48 Nguyễn Thị Lập Xuân 12A1 x x        
1 Nguyễn Thị Thuý An 12A2     x     x
2 Trần Văn An 12A2 x x        
3 Nguyễn Xuân Công 12A2       x x  
4 Trần Thị Thuỳ Dung 12A2 x x        
5 Nguyễn Thị Hương Giang 12A2   x x      
6 Phùng Hữu Giang 12A2     x     x
7 Nguyễn Thị Thu Hiền 12A2   x x      
8 Lê Trần Khánh Huyền 12A2   x x      
9 Võ Huy Hùng 12A2   x x      
10 Trần Thị Thuỳ Hương 12A2   x x      
11 Nguyễn Thị Hường 12A2       x x  
12 Lê Trung Kiên 12A2     x     x
13 Nguyễn Khánh Ly 12A2       x x  
14 Trần Thị Ly Ly 12A2   x x      
15 Đỗ Thị Mai Ly 12A2       x x  
16 Nguyễn Thị Ly 12A2   x x      
17 Đỗ Thị Sao Mai 12A2 x x        
18 Thái Thị Hồng Minh 12A2   x x      
19 Nguyễn Quang Minh 12A2       x x  
20 Tăng Thu Hà My 12A2 x         x
21 Trần Thị An Na 12A2   x x      
22 Trần Thị Kim Ngân 12A2       x x  
23 Nguyễn Thị ánh Ngọc 12A2   x x      
24 Trần Thượng Nguyên 12A2 x         x
25 Lê Thị Hương Nhài 12A2       x x  
26 Đinh Như Nhân 12A2 x x        
27 Nguyễn Thị Trà Nhi 12A2   x x      
28 Lê Thị Thuý Quỳnh 12A2   x x      
29 Trương Nguyên Thuý Quỳnh 12A2     x   x  
30 Trần Thị Hương Sao 12A2   x x      
31 Trần Đức Anh Tài 12A2 x x        
32 Nguyễn Thị Diệu Thuý 12A2   x x      
33 Phạm Bá Tiến 12A2 x         x
34 Lê Hữu Toàn 12A2 x x        
35 Trần Hữu Toàn 12A2 x x        
36 Lê Quang Toản 12A2   x x      
37 Nguyễn Thị Huyền Trang 12A2   x x      
38 Phạm Thị Khánh Trinh 12A2 x         x
39 Nguyễn Thị Thảo Trinh 12A2 x   x      
40 Nguyễn Thị Trúc 12A2   x   x    
41 Lê Anh Tuấn 12A2   x x      
42 Hoàng Lê Nhã Tuấn 12A2 x x        
43 Nguyễn Quang Tuấn 12A2 x x        
44 Trần Thị Hồng Vân 12A2       x x  
45 Nguyễn Thị Thảo Vân 12A2     x     x
46 Nguyễn Đình Vũ 12A2         x x
47 Hoàng Thị Hải Yến 12A2       x x  
48 Mai Thi Như ý 12A2     x     x
1 Phạm Ngọc Anh 12A3 x x        
2 Hoàng Hà Chi 12A3   x x      
3 Hoàng Thị Kim Chi 12A3   x x      
4 Nguyễn Thị Thảo Dung 12A3 x         x
5 Nguyễn Thị Anh Đào 12A3       x x  
6 Trần Hữu Đức 12A3 x x        
7 Lê Thị Hồng Hải 12A3   x x      
8 Nguyễn Thị Thu Hằng 12A3 x   x      
9 Võ Thị Hiền 12A3       x x  
10 Phan Thị Thu Hiền 12A3   x x      
11 Nguyễn Lương Hiếu 12A3 x x        
12 Tạ Vũ Hoàn 12A3 x x        
13 Trần Văn Huy 12A3 x x        
14 Trần Anh Hùng 12A3 x x        
15 Lâm Châu Bảo Hương 12A3       x x  
16 Lê Thị Lan Hương 12A3   x x      
17 Hoàng Kim Khánh 12A3 x x        
18 Nguyễn Thị Minh Lài 12A3   x x      
19 Lê Thị Lài 12A3 x         x
20 Tạ Thị Huyền Linh 12A3   x x      
21 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 12A3       x x  
22 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 12A3   x x      
23 Nguyễn Thuỳ Linh 12A3     x     x
24 Nguyễn Thị Khánh Ly 12A3 x         x
25 Nguyễn Thị Cát Mơ 12A3 x         x
26 Nguyễn Thị Lệ Mỹ 12A3 x         x
27 Trần Hữu Nam 12A3 x x        
28 Nguyễn Thị Bích Ngọc 12A3       x x  
29 Nguyễn Văn Nhân 12A3   x x      
30 Trần Hồng Nhật 12A3     x   x  
31 Nguyễn Thanh Phúc 12A3   x x      
32 Lê Thị Phương 12A3   x x      
33 Đặng Hoàng Quân 12A3 x x        
34 Lê Thị Hải Quỳnh 12A3 x         x
35 Nguyễn Thị Thảo 12A3 x   x      
36 Hồ Văn Thắng 12A3 x x        
37 Bùi Thị Thanh Thuỳ 12A3 x         x
38 Võ Chung Tình 12A3 x x        
39 Nguyễn Thị Huyền Trang 12A3   x x      
40 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 12A3   x x      
41 Dương Thục Trinh 12A3   x x      
42 Nguyễn Đăng Trị 12A3 x   x      
43 Hoàng Thị Tuyến 12A3   x x      
44 Trần Văn Tuyến 12A3 x x        
45 Lê Bảo Vương 12A3 x x        
46 Phan Thị Thanh Xuân 12A3     x   x  
1 Nguyễn Thị An 12A4 x x        
2 Nguyễn Thị Bích 12A4   x x      
3 Trần Minh Chiến 12A4 x x        
4 Nguyễn Thành Công 12A4 x x        
5 Nguyễn Mạnh Cường 12A4 x x        
6 Phạm Thị Hồng Diệu 12A4   x x      
7 Lê Thị Hương Giang 12A4   x x      
8 Lê Thị Trà Giang 12A4   x x      
9 Nguyễn Thị Ngọc Hà 12A4         x x
10 Nguyễn Việt Hà 12A4       x x  
11 Hồ Ngọc Hải 12A4   x x      
12 Hoàng Thị Hằng 12A4   x x      
13 Nguyễn Thị Phương Huyền 12A4   x x      
14 Lê Thị Huyền 12A4   x x      
15 Nguyễn Thị Huyền 12A4   x x      
16 Trần Thị Huyền 12A4   x x      
17 Trần Quốc Hưng 12A4 x x        
18 Hoàng Thị Lan Hương 12A4   x x      
19 Nguyễn Thị Hương 12A4   x x      
20 Trần Thị Thu Hương 12A4   x x      
21 Nguyễn Anh Khánh 12A4   x x      
22 Trần Trung Kiên 12A4   x x      
23 Trần Thị Lài 12A4   x x      
24 Trần Quang Nhật 12A4 x x        
25 Nguyễn Thị Nhung 12A4 x x        
26 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12A4   x x      
27 Lê Văn Phúc 12A4   x x      
28 Nguyễn Minh Phụng 12A4 x x        
29 Nguyễn Thị Hải Phương 12A4 x         x
30 Tạ Thị Mai Phương 12A4         x x
31 Hoàng Thị Thảo Phương 12A4 x         x
32 Cao Thị Phương 12A4 x x        
33 Trương Đình Phước 12A4 x x        
34 Nguyễn Đức Phước 12A4   x x      
35 Trần Hoàng Thanh Thiên 12A4 x         x
36 Trần Quang Thông 12A4   x x      
37 Đoàn Thị Huyền Trang 12A4   x x      
38 Cao Tất Trường 12A4       x x  
39 Lê Văn Tuấn 12A4 x   x      
40 Nguyễn Thị Bích Tý 12A4 x         x
41 Nguyễn Thị Phương Uyên 12A4     x   x  
42 Nguyễn Thị Hà Vân 12A4       x x  
43 Lê Thị Hồng Vân 12A4 x x        
44 Hồ Thị Vân 12A4 x x        
1 Lê Thị Ngọc ánh 12A5 x         x
2 Nguyễn Thị Ba 12A5     x   x  
3 Võ Thị Cương 12A5 x         x
4 Nguyễn Tiến Dũng 12A5   x x      
5 Nguyễn Minh Đức 12A5 x x        
6 Trần Hữu Hà 12A5 x       x  
7 Lê Thị Thu Hà 12A5 x         x
8 Tạ Thị Mỹ Hạnh 12A5         x x
9 Ngô Xuân Hậu 12A5 x   x      
10 Võ Thị Hằng 12A5 x   x      
11 Hoàng Đức Hiếu 12A5   x x      
12 Hồ Ngọc Hùng 12A5   x     x  
13 Nguyễn Đình Khánh 12A5     x   x  
14 Hoàng Ngọc Kiên 12A5 x x        
15 Nguyễn Nhật Lệ 12A5 x   x      
16 Nguyễn Thị Hoài Linh 12A5 x   x      
17 Lê Nữ Thuỳ Linh 12A5 x x        
18 Nguyễn Thị Kiều Loan 12A5       x x  
19 Nguyễn Minh Luân 12A5 x x        
20 Trần Thị Mến 12A5 x         x
21 Nguyễn Thị Ly Na 12A5 x         x
22 Trần Phương Nam 12A5   x x      
23 Đinh Thị Tố Nga 12A5   x x      
24 Lê Thị Nhi 12A5   x x      
25 Trần Thị Hồng Nhung 12A5   x x      
26 Lê Thị Kiều Oanh 12A5 x x        
27 Hồ Thị Kim Oanh 12A5       x x  
28 Lê Thị Hà Phương 12A5 x x        
29 Hoàng Thị Thu Phương 12A5   x x      
30 Trần Quốc Quân 12A5   x     x  
31 Nguyễn Thanh Quý 12A5 x       x  
32 Phùng Thế Sơn 12A5   x x      
33 Lê Thị Phương Thảo 12A5 x x        
34 Nguyễn Thị Hoài Thương 12A5 x   x      
35 Nguyễn Thị Hoài Thương 12A5   x x      
36 Trần Thị Trinh 12A5 x x        
37 Nguyễn Thị Thu Trinh 12A5     x   x  
38 Nguyễn Thị Vân 12A5   x x      
39 Võ Thị Tường Vi 12A5     x     x
40 Nguyễn Văn Việt 12A5     x   x  
1 Trần Văn ánh 12A6 x   x      
2 Võ Mai Biển 12A6     x     x
3 Ngô Thị Chi 12A6   x x      
4 Phạm Văn Duẩn 12A6 x x        
5 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 12A6 x x        
6 Tạ Việt Đức 12A6 x x        
7 Nguyễn Thị Thuý Hằng 12A6 x x        
8 Đặng Yến Hoa 12A6 x         x
9 Lê Thanh Hương 12A6 x         x
10 Nguyễn Thị Hường 12A6 x x        
11 Nguyễn Đức Khánh 12A6 x x        
12 Nguyễn Ngọc Khánh 12A6 x x        
13 Mai Xuân Khánh 12A6 x         x
14 Bùi Thị Linh Lan 12A6 x x        
15 Nguyễn Thị Thanh Lài 12A6     x   x  
16 Nguyễn Thị Lành 12A6     x   x  
17 Ngô Thị Diệu Linh 12A6   x x      
18 Võ Thị Thuỳ Linh 12A6   x x      
19 Nguyễn Thanh Loan 12A6   x x      
20 Bùi Thị Huyền Ly 12A6 x   x      
21 Trần Thị Khánh Ly 12A6   x       x
22 Nguyễn Văn Nghĩa 12A6   x x      
23 Nguyễn Viết Nghĩa 12A6   x x      
24 Trần Duy Nguyên 12A6   x x      
25 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 12A6   x x      
26 Nguyễn Thị Lan Nhi 12A6   x x      
27 Võ Hoàng Linh Nhi 12A6   x x      
28 Trần Thị Nhung 12A6   x x      
29 Lê Thị Phương 12A6   x x      
30 Phan Hồng Quân 12A6 x x        
31 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 12A6   x x      
32 Nguyễn Thị Sáng 12A6   x x      
33 Hoàng Thị Mai Sương 12A6     x     x
34 Nguyễn Thị Thảo 12A6 x x        
35 Lê Văn Thông 12A6 x x        
36 Lê Vĩnh Toàn 12A6     x     x
37 Dương Thị Trang 12A6   x x      
38 Đỗ Văn Trọng 12A6 x x        
39 Hoàng Thị Vân 12A6   x x      
40 Ngô Mậu Lãm 12A6 x x        
1 Lê Thị Hương Chi 12B1   x x      
2 Trần Thị Mai Diệp 12B1     x   x  
3 Lê Thị Diệu 12B1   x x      
4 Nguyễn Thị Hồng Duyên 12B1   x x      
5 Nguyễn Thanh Hoài 12B1     x   x  
6 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12B1     x   x  
7 Trần Mai Long 12B1       x x  
8 Nguyễn Đức Mạnh 12B1   x x      
9 Lê Thị Mai Nga 12B1     x   x  
10 Đinh Nguyễn Lam Nghi 12B1       x x  
11 Nguyễn Thị Linh Ngọc 12B1     x   x  
12 Nguyễn Duy Nhân 12B1     x   x  
13 Nguyễn Văn Nhân 12B1       x x  
14 Nguyễn Đức Quân 12B1     x   x  
15 Lê Hữu Quân 12B1     x   x  
16 Thái Thị Tố Quyên 12B1     x   x  
17 Hồ Viết Tân 12B1 x   x      
18 Lê Đức Thanh 12B1       x x  
19 Trương Mạnh Thái 12B1       x x  
20 Nguyễn Thị Phương Thảo 12B1     x   x  
21 Võ Thị Thắm 12B1 x   x      
22 Phan Trương Thắng 12B1 x   x      
23 Lê Thị Thuỷ 12B1 x       x  
24 Nguyễn Thị Hồng Tính 12B1 x         x
25 Nguyễn Văn Tính 12B1 x         x
26 Nguyễn Thị Hà Trang 12B1     x   x  
27 Đặng Thị Thu Trang 12B1     x   x  
28 Trần Bá Tý 12B1   x x      
29 Trần Thị Thu Uyên 12B1     x   x  
30 Lê Hoàng Mai Vân 12B1   x x      
31 Nguyễn Thị Vương 12B1   x x      
32 Nguyễn Thị Hải Yến 12B1     x   x  
1 Phạm Thị Tú Anh 12B2   x x      
2 Đoàn Thị Cam 12B2     x   x  
3 Trần Đức Chuyên 12B2 x x        
4 Lê Công Danh 12B2 x x        
5 Nguyễn Thành Đồng 12B2   x x      
6 Bùi Thị Giang 12B2   x x      
7 Nguyễn Thị Giang 12B2     x     x
8 Hoàng Thị Hằng 12B2       x x  
9 Hoàng Thu Hiền 12B2 x x        
10 Nguyễn Thị Minh Huệ 12B2   x x      
11 Trần Thị Hương 12B2       x x  
12 Phạm Văn Lưu 12B2     x   x  
13 Lê Thị Mai 12B2       x x  
14 Trần Thị Tuyết Mai 12B2   x x      
15 Ngô Thị Mây 12B2   x x      
16 Lê Thị Ngọc Mỹ 12B2 x x        
17 Nguyễn Văn Nam 12B2 x x        
18 Nguyễn Thị Nga 12B2   x x      
19 Trần Thị Thanh Nhàn 12B2     x   x  
20 Lê Phước Nhật 12B2 x x        
21 Nguyễn Thị Lan Nhi 12B2   x x      
22 Hồ Thị Kim Oanh 12B2   x x      
23 Lê Phước Phú 12B2       x x  
24 Lý Thị Phúc 12B2   x x      
25 Đinh Thị Như Phương 12B2   x x      
26 Bùi Tiến Quân 12B2       x x  
27 Nguyễn Thị Thảnh 12B2       x x  
28 Lê Phước Thắng 12B2 x x        
29 Lê Thị Hoài Thương 12B2   x x      
30 Trần Thanh Trung 12B2 x x        
31 Ngô Thị Tứ 12B2   x x      
32 Trần Thị Hà Uyên 12B2       x x  
33 Nguyễn Thị Vân 12B2       x x  
1 Nguyễn Thị Ngọc ánh 12B3     x     x
2 Vỏ Thị Huệ Chi 12B3     x   x  
3 Lê Hồng Chiến 12B3     x     x
4 Nguyễn Văn Cương 12B3     x   x  
5 Võ Đình Cường 12B3       x x  
6 Hồ Thị Thuỳ Duyên 12B3       x x  
7 Dương Thị Thuý Hồng 12B3   x x      
8 Lê Thị Huyền 12B3   x x      
9 Thái Lý Hùng 12B3     x   x  
10 Nguyễn Thị Hương 12B3     x   x  
11 Nguyễn Thị Lài 12B3       x x  
12 Nguyễn Thị Liễu 12B3       x x  
13 Dương Thị Mỷ Linh 12B3       x x  
14 Hồ Phi Long 12B3     x   x  
15 Ngô Thị Mai 12B3     x   x  
16 Nguyễn Hữu Nam 12B3     x   x  
17 Trần Hữu Nhân 12B3 x x        
18 Nguyễn Hà Phương 12B3     x     x
19 Trần Thị Phương 12B3   x x      
20 Trần Thị Như Phượng 12B3     x   x  
21 Lê Thị Lâm Quỳnh 12B3     x   x  
22 Nguyễn Thị Quỳnh 12B3     x   x  
23 Nguyễn Thị Hồng Sương 12B3     x   x  
24 Đỗ Thị Thành 12B3   x x      
25 Lê Thị Thảo 12B3     x   x  
26 Phan Thị Thu 12B3     x   x  
27 Lê Trọng Thuật 12B3 x x        
28 Hoàng Thị Thu Thủy 12B3     x   x  
29 Trần Văn Tiến 12B3     x   x  
30 Nguyễn Hữu Tiệp 12B3     x   x  
31 Nguyễn Thị Hương Trang 12B3       x x  
32 Trần Thị Thùy Trang 12B3     x   x  
33 Phùng Ngọc Anh Trinh 12B3     x     x
34 Nguyễn Bá Anh Tuấn 12B3 x x        
35 Trần Thị Tuyền 12B3       x x  
36 Cao Thị Tưởng 12B3   x x      
37 Lê Công Vũ 12B3   x x      
1 Võ Thị Mỹ Anh 12B4       x x  
2 Nguyễn Xuân Bình 12B4 x x        
3 Lê Trường Giang 12B4     x   x  
4 Trần Thị Hảo 12B4     x   x  
5 Hồ Thị Hằng 12B4     x   x  
6 Hồ Thị Thu Hiền 12B4       x x  
7 Lê Minh Hiếu 12B4 x x        
8 Lê Vĩnh Hiếu 12B4 x   x      
9 Nguyễn Thị Hồng 12B4     x   x  
10 Hoàng Văn Hồng 12B4     x     x
11 Nguyễn Thị Hương 12B4   x x      
12 Trương Xuân Khánh 12B4     x   x  
13 Lê Thị Lệ 12B4   x x      
14 Nguyễn Thị Minh 12B4 x x        
15 Ngô Thị Diễm My 12B4         x x
16 Nguyễn Thị Kim Ngân 12B4   x x      
17 Lê Thị Yến Nhi 12B4       x x  
18 Trần Minh Phúc 12B4   x x      
19 Nguyễn Thị Minh Tâm 12B4     x   x  
20 Phan Thị Tâm 12B4   x x      
21 Lê Thị Hồng Thiện 12B4     x   x  
22 Trần Thị Hương Thơm 12B4       x x  
23 Nguyễn Lê Hà Thu 12B4     x   x  
24 Ngô Thị Thuỳ 12B4   x x      
25 Đinh Thị Song Thương 12B4       x x  
26 Nguyễn Minh Tiến 12B4     x   x  
27 Hồ Thị Tính 12B4     x   x  
28 Phạm Hữu Toàn 12B4 x x        
29 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 12B4       x x  
30 Nguyễn Anh Tuấn 12B4 x x        
31 Trần Thị Cẩm Vân 12B4     x   x  
32 Trần Văn Minh Vương 12B4     x   x  
33 Cao Sỹ Vỹ 12B4     x   x  
34 Trần Thị Xuân 12B4   x x      
35 Nguyễn Thị Yến 12B4       x x  
1 Lê Kim Anh 12B5     x   x  
2 Cao Văn ánh 12B5     x   x  
3 Nguyễn Quang Duy 12B5       x x  
4 Phạm Thị Thuỳ Dương 12B5     x   x  
5 Nguyễn Thị Thùy Dương 12B5   x x      
6 Nguyễn Đình Minh Đức 12B5 x x        
7 Nguyễn Nhật Đức 12B5       x x  
8 Lê Thị Hồng Hà 12B5       x x  
9 Nguyễn Thị Hà 12B5       x x  
10 Nguyễn Thị Hoài 12B5   x x      
11 Nguyễn Văn Hùng 12B5       x x  
12 Trần Xuân Hữu 12B5       x x  
13 Đinh Thị Loan 12B5     x     x
14 Nguyễn Thị Hồng My 12B5 x x        
15 Cao Thị ánh Nga 12B5     x   x  
16 Hoàng Thị Hằng Nga 12B5   x x      
17 Phan Văn Nghị 12B5     x   x  
18 Trần Minh Ngọc 12B5     x     x
19 Phan Thị Ngọc 12B5     x   x  
20 Phan Văn Nguyên 12B5 x x        
21 Nguyễn Thị Phương Nhã 12B5       x x  
22 Nguyễn Thị Tình Nhi 12B5       x x  
23 Trần Thị Hồng Nhung 12B5   x x      
24 Trần Triệu Phúc 12B5     x   x  
25 Trần Thị Phương 12B5   x x      
26 Lê Thị Thanh Thanh 12B5       x x  
27 Nguyễn Thị Thanh 12B5     x   x  
28 Lê Thị Thu Thảo 12B5     x   x  
29 Nguyễn Thị Minh Thắm 12B5     x   x  
30 Nguyễn Trần Thiên 12B5 x x        
31 Nguyễn Thị Thuỷ 12B5     x   x  
32 Cao Thị Ngọc Trâm 12B5     x   x  
33 Lê Văn Tuân 12B5   x     x  
34 Nguyễn Thị Kim Vân 12B5   x x      
1 Lê Quốc Anh 12B6 x x        
2 Nguyễn Ngọc ánh 12B6 x x        
3 Lê Thị Cúc 12B6       x x  
4 Lê Thị Mỹ Duyên 12B6   x x      
5 Trần Thị Mỹ Duyên 12B6       x x  
6 Trần Đình Dũng 12B6 x x        
7 Nguyễn Anh Đức 12B6 x x        
8 Lê Văn Đức 12B6 x   x      
9 Trần Văn Đức 12B6     x   x  
10 Hồ Thị Thuý Hằng 12B6 x x        
11 Trần Thị Hiền 12B6       x x  
12 Phan Thị Thanh Hoa 12B6     x   x  
13 Trần Thị Hương Huế 12B6       x x  
14 Võ Thị Minh Huệ 12B6     x x    
15 Nguyễn Thị Khánh Huyền 12B6       x x  
16 Nguyễn Ngọc Huyền 12B6       x x  
17 Trần Thị Hương 12B6 x   x      
18 Ngô Quang Khánh 12B6   x x      
19 Hoàng Minh Lâm 12B6 x x        
20 Nguyễn Thị Lê 12B6       x x  
21 Nguyễn Đình Lĩnh 12B6     x   x  
22 Phan Thế Lực 12B6       x x  
23 Dương Ngọc Minh 12B6     x   x  
24 Nguyễn Thị Nhi 12B6   x x      
25 Nguyễn Thị Nhi 12B6     x   x  
26 Trần Thị Nhớ 12B6 x x        
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 12B6   x x      
28 Lê Thị Lan Phương 12B6   x x      
29 Nguyễn Hồng Quân 12B6 x x        
30 Nguyễn Xuân Tài 12B6       x x  
31 Nguyễn Thị Thảo 12B6 x         x
32 Nguyễn Thu Thảo 12B6         x x
33 Phạm Thị Thu 12B6     x   x  
34 Trần Hữu Thuật 12B6 x x        
35 Nguyễn Thị Hoài Thương 12B6     x   x  
36 Trần Thị Hoài Thương 12B6       x x  
37 Lê Thị Thuý Trang 12B6       x x  
38 Nguyễn Thị Thanh Trà 12B6       x x  
39 Hồ Văn Tý 12B6   x x      
40 Nguyễn Thị Hải Yến 12B6     x   x  
                 
                 
      167 242 249 72 161 63
 
Các tin khác:
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Administrator Administrator

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhật thông tin cán bộ giáo viên

Học môn Hóa học trực tuyến

Thông báo danh sách hộp thư điện tử các tổ chuyên môn

Thư viện ảnh
Thời khóa biểu
Lịch thi
Xem chi tiết lịch thi ở đây
DANH SÁCH HỌC SINH THÀNH ĐẠT

Họ tên: Lê Hữu Phúc

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: UVTW Đảng-Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Cao Việt Sinh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thứ trưởng Bộ KH-ĐT

Họ tên: Trần Đức Vân

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS-TS, nguyên Viện trưởng Viện toán học Việt Nam

Họ tên: Lê Hữu Việt

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Anh hùng lao động

Họ tên: Phan Hữu Sính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Được truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Họ tên: Lê Vĩnh Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Đại sứ Italia

Họ tên: Nguyễn Bường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Xuân Lý

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Nguyễn Đức Cường

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng trị

Họ tên: Trần Văn Chiến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS-TS, Tổng cục phó Tổng cục dân số

Họ tên: Lê Viết Xê

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Thừa thiên - Huế

Họ tên: Võ Duy Chất

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng trị

Họ tên: Nguyễn Văn Truyền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PTB Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội

Họ tên: Đại tá Trần Sĩ Lừa

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS Tỉnh QT

Họ tên: Đại tá Nguyễn Văn Giáo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên chỉ huy trưởng BCHQS TT – Huế

Họ tên: Đại tá Trần Trung Dũng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Công an

Họ tên: Nguyễn Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Bộ Tài chính

Họ tên: Trần Văn Dương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng Vụ Liên minh HTX – Bộ NN-PTNT

Họ tên: Nguyễn Thép

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Vụ trưởng – Ngân hàng NNVN

Họ tên: Trần Duy Tạo

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng – Bộ Giáo dục

Họ tên: Nguyễn Văn Toàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – Giám đốc Đại học Huế

Họ tên: Lê Hồng Hạnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: GS, TS – Viện trưởng Viện pháp chế, Bộ Tư pháp

Họ tên: Lê Mạnh Thạnh

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Thành tích: PGS,TS – PGĐ Đại học Huế

Họ tên: Trần Hành

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TS, Hiệu trưởng Đại học Lạc Hồng

Họ tên: Lê Văn Anh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – HT ĐHSP Huế

Họ tên: Trần Thao

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên PCTHĐND Tỉnh, BT Huyện uỷ VL

Họ tên: Nguyễn Quân Chính

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PCT Tỉnh Quảng Trị

Họ tên: Lê Phước Long

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: NGND, Nguyên Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Nguyễn Xuân Đức

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nhà văn, nguyên GĐ Sở VH – TT Quảng Tri

Họ tên: Nguyễn Hoa Nam

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên UVTVTU, TBTC Tỉnh uỷ QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thông

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – CN QT

Họ tên: Thái Vĩnh Kháng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở CN QT

Họ tên: Thái Lãm

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở KH – ĐTQT

Họ tên: Nguyễn Văn Cảnh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Xây dựng QT

Họ tên: Nguyễn Văn Đàn

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Giám đốc Sở Bưu điện QT

Họ tên: Võ Trực Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở TN – MT QT

Họ tên: Đào Duy Thanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Cục trưởng Cục thuê QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở VH – TT – DL QT

Họ tên: Ngô Xuân Tiếu

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Công an QT

Họ tên: Nguyễn Hoàng Linh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Bưu chính – Viễn thông QT

Họ tên: Trương Hồng Hà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Sở Nội vụ QT

Họ tên: Nguyễn Quốc Hoà

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Giám đốc Đài PT – TH QT

Họ tên: Hà Lực

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Linh

Họ tên: Trần Hữu Chút

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Nguyên Chủ tịch UBND huyện VL

Họ tên: Hoàng Đức Thắng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: TUV, Bí thư Huyện uỷ VL

Họ tên: Lê Đức Yên

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND huyện Vinh Linh

Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Chủ tịch UBND TX Đông Hà

Họ tên: Lê Quang Lanh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Bí thư, Chủ tịch Huyện Đảo Cồn cỏ

Họ tên: Nguyễn Thị Bích Hải

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, ĐH Huế

Họ tên: Nguyễn Xuân Tuyến

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS – TS, nguyên HT ĐHSP Huế

Họ tên: Lê Thị Minh Hiền

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: PGS, TS – ĐHYK Hà nội

Họ tên: Nguyễn Thành Trung

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Tổng Giám đốc IMEXCO

Họ tên: Lê Ngọc Minh

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: P. TGĐ VUSCÔ

Họ tên: Hoàng Đức Thắm

Thông tin:

Thành tích: NGƯT, Giám đốc Sở GD – ĐT QT

Họ tên: Lê Văn Thử

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên: Trần Kim Phụng

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú, Sở Y tế QT

Họ tên: Nguyễn Hữu Lương

Thông tin: Đang cập nhật

Thành tích: Thầy thuốc ưu tú

Họ tên:

Thông tin: Thông tin tiếp tục cập nhật

Thành tích:

DANH SÁCH ỦNG HỘ TRƯỜNG

Họ tên: Nguyễn Văn Minh

Thông tin: Hà Nội

Đóng góp: 7,000,000 VNĐ

Họ tên: Cựu học sinh ở TP Hồ Chí Minh

Thông tin: TP Hồ Chí Minh

Đóng góp: 50,000,000(VNĐ)

Họ tên: Phạm Thị Thanh

Thông tin: Học sinh cũ

Đóng góp: 30,000,000(VNĐ)

Họ tên: Tạ Hoàng Liên

Thông tin: Hs cũ-Nha Trang

Đóng góp: 1,000,000(VNĐ)

Họ tên: Ông Trần Hành

Thông tin: Đại Học Lạc Hồng

Đóng góp: 100,000,000(VNĐ)

Họ tên: Công ty Thuận Hòa

Thông tin: TT Hồ xá-Vĩnh Linh-Quảng Trị

Đóng góp: 5,000,000(VNĐ)

Họ tên: Hội Cựu giáo chức - HS ở Huế

Thông tin: TP Huế

Đóng góp: 48,000,000(VNĐ)

Liên kết
TỔNG LƯỢT TRUY CẬP